LaBoxro`s Asking for Trouble

Marco
Reg-nr: 
27157/07
Født: 
27. okt 2007
Kjønn: 
Male
Kull: 
Beskrivelse: 
Tigret m/hvitt
HD: 
A
SAS: 
0
Spondylose: 
3
Tekst valper: 
Tigret m/hvitt