Hapollo de Lareanus


Avkom etter: Hapollo de Lareanus

Offisielt navn Kallenavn Reg-nr Født
IP01 SV09 SV10 Boss Von Bispus Boss LOP366952 6. jun 2006