TERZO del Colle Dell' Infinito


Avkom etter: TERZO del Colle Dell' Infinito

Offisielt navn Kallenavn Reg-nr Født
Frety Z Ringu
Frety Z Ringu